קורס רבנים צבאיים במילואים

הקורס הקרוב (תש"ף) הותאם במיוחד לאנשי מילואים,

ונועד לשלב עבודה ושירות מילואים. 
הרישום יסתיים ב-3.4.2020

ישיבה *

גיל *

סיימת שרות חובה?